Nhóm sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0968 11 07 07
Liên kết

PKTELE  quản lý “từ A đến Z” - từ khi thành lập đến khi hoàn thành dự án của bạn. 

PKTELE sẽ sắp xếp hợp lý quá trình xây dựng bằng việc lên kế hoạch, tổ chức và quản lý dự án để đảm bảo cho sự thành công và mục tiêu của bạn.

 

Trong giai đoạn xây dựng, PKTELE phối hợp với các nhà thầu giải quyết bất kỳ vấn đề nào phát sinh, do đó đảm bảo toàn bộ ý tưởng thiết kế ban đầu sẽ được thực hiện đầy đủ.

Quản lý dự án có thể bao gồm:

* Giai đoạn bắt đầu dự án: Xác định nhu cầu, phân tích Kỹ thuật - Tài chính.

* Giai đoạn thiết kế: Bản vẽ kỹ thuật chi tiết; Danh mục vật tư, thiết bị kèm thông số kỹ thuật và danh sách nhà cung cấp.

* Giai đoạn thực hiện dự án: Thi công; Lắp đặt và Lập trình tích hợp hệ thống.

* Theo dõi và kiểm soát dự án: Hướng dẫn, giám sát và phối hợp giữa các nhà thầu đảm bảo chất lượng và tiến độ.

* Giai đoạn kết thúc dự án: nghiệm thu và bàn giao;

* Giai đoạn vận hành dự án: Bảo hành, bảo trì toàn bộ hệ thống.

Trang chủ Trang chủ
Chat với gian hàng
; //}